Χρήστος Χρυσόπουλος. Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2008
Christos Chryssopoulos. Prix Laure-Bataillon 2013