Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2008
Prix Laure-Bataillon 2013
Βραβείο Balkanika 2014

Αυτό το μπλογκ δεν ενημερώνεται τακτικά, παρακαλώ δείτε:
This blog is not updated anymore, please see: 


https://www.facebook.com/christos.chrissopoulos